Conceptes

CONCEPTES

Els oceans i la seva vida submarina proporcionen recursos naturals fonamentals com aliments, medicines, biocombustibles i altres productos.Mantener la salut dels oceans ajuda en els esforços d’adaptació a l’canvi climàtic.

La vida marina, vida oceànica, la constitueixen les plantes, els animals i altres organismes que viuen a l’aigua salada dels mars i oceans. La vida marina ajuda a determinar la naturalesa del nostre planeta.

Aquestes grans masses d’aigua que envolten els continents són crítiques per a l’espècie humana. No obstant això, la pesca excessiva i l’amenaça de l’escalfament global amenacen de deixar aquestes zones estèrils.

Els geògrafs divideixen l’oceà en quatre seccions principals: el Pacífic, l’Atlàntic, l’Índic i l’Àrtic. Els oceans més petits són anomenats mars, golfs i badies com el Mar Mediterrani, el Golf de Mèxic i la Badia de Bengala. Les masses independents d’aigua salada com el Mar Caspi i el Gran Llac Salat són diferents als oceans de món.

Reptes

  • D’aquí a 2025, prevenir i reduir significativament la contaminació marina de tota mena.
  • Les aigües costaneres s’estan deteriorant a causa de la contaminació i l’eutrofització. Sense esforços coordinats, s’espera que l’eutrofització costanera aumenti en 20 per cent dels grans ecosistemes marins per a l’any 2050.