Animals en extinció

BALENA BLAVA

TAURÒ BLANC

TORTUGA CAREY

NUTRIA MARINA

PEIX NAPOLEÓ

VACA MARINA